+4 0742 092 146 [email protected]

Prelucrarea datelor personale

ZOG Prelucrarea datelor personale

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la portabilitatea datelor. Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus,  puteți trimite o notificare cu solicitarea dvs. la adresa [email protected].

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa autorității competente în materia protecției datelor cu caracter personal (ANSPDCP – Autoritatea Națională pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal), în cazul în care credeți că vi s-au incălcat drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001.

IMPORTANT: Accesând site-ul nostru și oferindu-ne orice informație cu caracter personal, vă dați consimțământul ca toate datele cu caracter personal (nume, prenume, e-mail) pe care ni le furnizați, să fie prelucrate de noi în modul și în scopurile descrise în continuare în această politică de confidențialitate și în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare, privind datele personale.

Acordul Dvs. In momentul in care veti completa formularul de contact din pagina de contact va veti da implicit acordul dvs. pentru informațiile personale colectate. Asadar vă prelucrăm informațiile personale doar în baza acordului dvs. dat în mod liber în momentul utilizării formularului de contact.

Pentru ce folosim datele dvs. personale. Folosim datele dumneavoastră personale în scopurile îmbunătățirii serviciilor adresate clienților, inclusiv pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Acest lucru implică, de regulă, utilizarea unor anumite informații personale de contact cu privire la motivul întrebării dumneavoastră (comenzi, o problemă tehnică, întrebări despre servicii, reclamații, întrebări generale etc.)

De asemenea prelucram datele dumneavoastră personale atunci când interacționați cu profilul ZOG TERMOPANE pe rețelele de socializare, pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a vă informa cu privire la ultimele noutăți. Puteți afla mai multe despre modul de funcționare, datele de profil pe care le obținem despre dumneavoastră și cum puteți modifica setările, citind notificările de confidențialitate ale rețelei de socializare respective.

Putem colecta anumite informații standard cum ar fi adresa IP, tipul de browser și limba utilizată, timpii de acces și adresele accesate pe site-ul web.

Prelucrarea informațiilor personale. Memorăm informațiile personale colectate în format electronic și utilizăm proceduri corespunzătoare de protecție, pentru a împiedica accesarea datelor personale de către persoane neautorizate.

Memorarea informațiilor personale. Informațiile personale pe care ni le-ați pus la dispoziție prin completarea formularului de contact, vor fi memorate până la înaintarea unei solicitări de ștergere a datelor, din partea dumneavoastră.

Accesul dvs. la informațiile personale. Sunteți autorizați să solicitați în orice moment o notificare cu privire la ce informații personale avem memorate în baza de date și să solicitați modificarea sau ștergerea tuturor sau a unora din informațiile dvs. personale.

Dezabonare. Puteți trimite o notificare cu solicitarea dvs. la adresa [email protected]. În cazul în care faceți o asemenea cerere, vom solicita confirmarea identității pentru a preveni prelucrarea neautorizată a informațiilor dvs. personale.

Trimiterea informațiilor personale către alți destinatari. Informațiile dvs. personale nu vor fi trimise altor destinatari decât daca ne autorizați în acest sens.